Принципова технологія вирощування сортів і гібридів цибулі ріпчастої компанії «Сингента».

Попередники.
Головна вимога – максимально вранішнє звільнення поля в році, що передує посіву, оскільки висівати цибулю необхідно в максимально ранні строки, і грунт має бути повністю підготовлений з осені. З цієї точки зору найкращими попередниками є пар і огірок, прийнятними – томат ранній, кавун і диня ранні.
Багато джерел рекомендують висівати цибулю після зернових культур і багаторічних трав. Практика останніх 5 – 7 років показала, що після таких попередників грунти, як правило, заселені шкідниками, які знищують велику кількість паростків цибулі та ушкоджують краплинну трубку (дротяник). Ось чому компанія «Syngenta» не рекомендує використовувати такі попередники для цибулі.
Основна підготовка грунту.
Дискування поля після збору попередників.
Застосування гербіцидів суцільної дії після виростання бур’янів до висоти 15-20 см.
Оранка на глибину 22-24 см через 12-14 днів після внесення гербіциду.
Культивація зябу (два рази по мірі відростання бур’янів). В зиму поле повинне «піти» ідеально рівним.
Удобрення.
Рослини цибулі вимогливі до родючості груту і реагують на рівень агрофону. Середній винос елементів живлення з врожаєм для сортів і гібридів компанії «Сингента» становить N4,4 P1,5 K3,5 кг на 1т продукції. Коефіцієнти засвоєння елементів живлення з грунту приводяться в багатьох рекомендаціях, протее вони сильно залежать від багатьох об'єктивних факторів – кислотність грунту, гранулометричний стан, поглинаючий комплекс, тощо. Окрім того, ці коефіцієнти неоднакові при основному внесенні добрив, при підживленні шляхом розкидання добрив в рядок, при фертигації при позакореневих ( листових) підживленнях. У зв’язку з цим ключовим питанням в розробці системи живлення є агрохімічний і фізичний аналіз грунту з визначенням наступних показників: вміст гумусу, вміст макроелементів (NPK), вміст мікроелементів (Ca, Mg, S), кислотність, гранулометричний склад, поглинаючий комплекс (обмінні катіони). Розробка детальної схеми внесення добрив для цибулі вашого підприємства і конкретного поля буде залежати від результатів такого аналізу, способу зрошення, планової врожайності та фінансового забезпечення технології.
Далі наводяться узагальнені рекомендації для сортів і гібридів компанії «Сингента» при їх вирощуванні на краплинному зрошуванні на грунтах східного і південно-східного регіонів України і планової врожайності товарної ріпки на рівні 85 – 100 т/га.
1. Забезпечення маро елементами повинно складати N250-300P130-150K220-250 кг/га діючої речовини за сезон.
2. Восени під основну обробку грунту вноситься 300 кг/га комплексного добрива (як правило-нітроаммофоски) у фізичній ваз. За мікроелементами це становить N48P48K48.
3. Під час сівби вноситься N32P32K32. Це становить 200 кг/га нітромафоски у фізичній вазі.
4. Інші долі макроелементів і мікроелементи вносяться при фертигації.
5. Обов’язковими також є позакореневі підживлення макро- і мікроелементами. Їх краще здійснювати чистим розчином добрив з обов'язковим дотриманням наступних норм та концентрацій:
- комплекс 20-6-2-+МЕ у фазі 3-4 листків – 1 кг/га в 0,5 % розчині (1-й раз);
- комплекс 20-6-20+МЕ у фазі 6-7 листків – 2 кг/га в 1,0 % розчині (2-й раз).

Передпосівна підготовка грунту і сівба.
Весняна обробка грунту має обмежуватись виключно боронуванням зябу для збереження вологи і знищення перших паростків бур’яну.
Рослини цибулі дуже чутливі до довготи дня. При порушенні фотоперіодичності фаза початку формування цибулини може розпочатися передчасно, цибулини сформуються дрібними, що призведе до значного зниження врожайності. Сорти і гібриди компанії «Сингента» відносяться до напівдовгого (напівкороткого) для і придатні для вирощування у всіх зонах України, однак їх сівбу необхідно здійснювати в максимально ранні строки. У зв'язку з цим весняна обробка грунту полягає виключно в боронуванні з метою закриття вологи. Норма висіву має становити 1,2 млн./га для ранніх гібридів (Хілтон F1, Солюшн F1) і 1 млн./га для пізніх сортів (Банко, Мундо) і гібридів (Боско F1, Братко F1).
При сівбі ранніх гібридів відстань між насінням в рядку скорочується на 10 мм.
Для сівби необхідно використовувати вакуумні сівалки точного висіву Agrikola, Accord, Monosem та ін. Допускається використання вітчизняної сіялки «Клен», проте для якісного і рівномірного розполілу насіння по площі швидкість руху агрегату не повинна перевищувати 4 – 4,5 км/год.
Догляд за посівами.
Заходи з догляду за посівами полягають в систематичному розпушуванні широких міжрядь для забезпечення кореневої системи повітрям. Ці культивації необхідно проводити обов'язково після випадання великих опадів, оскільки при обмеженому доступі повітря в грунт, особливо в другій половині літа, збілішується ризик враження рослин бактеріозом. Знищення бур'янів необхідно здійснювати виключно хімічним методом (внесенням гербіцидів). Використання прополювань вручну слід виключати.
Зрошення і фертигація.
Коренева система цибулі достатньо слабка і розвивається в шарі грунту до 20 см, тому необхідне стабільне зволоження шару грунту, в якому знаходиться коріння, що є ключовим моментом технології. Не можна допускати висихання зони, в якій знаходиться коріння. У зв’язку з цим, навіть при дефіциті води, допускається незначне скорочення норм поливу, протее ні в якому разі – збільшення інтервалів між поливами. Ідеальним є щоденні поливи з фертигацією, проте у виробничих умовах здійснити це можна не завжди. При поливі не кожного дня і фергітації необхідно дотримуватись наступних рекомендацій:
1. Витрата добрив має бути виконана обов'язково. Навіть при достатньому зволоженні грунту в результаті дощу, систему краплинного зрошення необхідно включати кожного дня і вносити заплановану норму добрив. Поливні норми при цьому можна зменшити на 30-40 %.
2. Добові норми добрив подвоюються при поливі через день, потроюються – при поливі через два дні на третій. В останньому випадку поливні норми (витрата води) необхідно збільшити до 90 – 100 м3/га для зниження концентрації добрив і солей в поливній воді.
3. Якщо інтервали між поливами складають три і більше днів, добові норми добрив збілішувати пропорційно не можна. Їх необхідно коригувати ( зменшувати) з розрахунку, щоб концентрація добрив в поливній воді не перевищувала 30 %. В такому випадку загальна кількість поживних елементів, запланована на весь період фертигації, внесена не буде, що призведе до зниження врожайності.
Ранні гібриди потребують заходів з підживлення в більш стислі строки. Надмірне забезпечення рослин азотом після 50 діб вегетації призводить до продовження вегетаційного періоду і до більш пізнього дозрівання цибулин.
Захист посівів від бур'янів, шкідників і хвороб:
1.Захист від бур'янів.
Грунтовий гербіцид Стомп після внесення і заробки в грунт проникає на глибину 2,5-3 см і утворює захисний екран в зоні розташування насіння. Після накільчення ростків гербіцидна дія розповсюджується на них, вони пригнічуються і дають ослаблені сходи. Тому застосування грунтового гербіциду Стомп на цибулі приносить більше шкоди, ніж користі, і є недоцільним. «Першу хвилю» бур’янів до появи сходів цибулі краще знищити гербіцидом суцільної дії або десикантом. В період вегетації на різних етапах розвитку культури проти дводольних бур’янів, в залежності від їх видового складу, застосовують гербіциди Гоал, Тотрил, Лонгтрел Гранд. Для контролю злакових бур'янів можна використовувати чисельний ряд грамініцидів.
2.Захист від шкідників.
Загрозу молодим паросткам цибулі можуть становити дротяники. Для попередження розвитку цього шкідника в грунт необхідно при сівбі вносити грунтові інсектициди Форс, Регент, Гаучо на глибину 3 – 4 см. При більш глибокому закладанні ефективність препаратів знижується. Під час вегетації цибулі найбільш розповсюдженими шкідниками є цибулева муха, цибулева міль, трипси. Основою успішної боротьби з ними є своєчасне виявлення і проведення обробок. Найбільш складно знищити трипси. Період від відкладання яєць до виходу личинок у цього шкідника складає всього 4 – 5 днів, а одна самка відкладає до 100 яєць, шкідник дає за сезон 5 – 6 генерацій. У комах швидко виробляється резистентність до препаратів, тому обробки потрібно проводить почергово з використанням інсектицидів різних груп. Найбільш ефективним є застосування бакових сумішей фосфорорганічних препаратів з синтетичними перитроїдами.
3.Захист від хвороб.
Найбільш розповсюдженими захворюваннями цибулі на ранніх стадіях розвитку є фузаріоз і випрівання, на дорослих рослинах – пероноспороз, фузаріоз, альтернаріоз і бактеріоз, а в період дозрівання цибулин – гниття донця. Абсолютної генетичної стійкості до цих хвороб не існує. Проте всі сорти і гібриди компанії «Сингента» проявляють дуже високу стійкість до названих патогенів. Запорукою успішного захисту рослин від хвороб є здійснення профілактичних обробок, оскільки при появі видимих симптомів на полі припинити розвиток хвороби практично неможливо, можна тільки значно затримати її розвиток і шкідливість. Максимально ефективний захист посівів від бур’янів, шкідників і хвороб можна забезпечити тільки проведенням регулярного нагляду і врахування їх розвитку, та своєчасним проведенням обробок.
 

У вас в корзине нет товаров

Авторизация

Регистрация
Забыли пароль?

Наши Партнеры

Хиты продаж

  • Арбуз Арашан F1
  • Біологічний очищувач забруднень в сифонах умивальників і ван жировловлювачах, трубах «БІОФЛАШ»
  • Біопрепарат для компостування "БІОФЛАШ"
  • Біопрепарат для обробки дворових туалетів, вигрібних ям та септиків «БІОФЛАШ»
  • Бульбоцибулини Крокусів великоквіткових Піквік (5 шт)
Все хиты продаж